eng

Suveniri

Korčula obiluje brojnim rustičnim kamenim kućama, vaša domaćica Milena Borovina najpoznatiji je izrađivač takvih kamenih suvenira na Korčuli. Veće i složenije kuće mogu se i posebno naručiti.

Kuće se mogu izravno nabaviti kod vlasnice apartmana. Milena Borovina ujedno Vam je u stanju omogućiti nabavku domaćega maslinova ulja, pića (vina i rakije) te (ovisno o ponudi) i svježu i soljenu ribu.